fa

تفاوت رکتیفایر(یکسو کننده) 6پالس و 12 پالس

25 بهمن 1401

فلسفه رکتیفایر(یکسو کننده) و یا شارژر 6، 12، و ... پالس از جایی ایجاد شده است که هر چقدر تعداد پالس ها بیشتر شود، هارمونیک جریان ورودی آن کمتر، ضریب توان ورودی بالاتر و ریپل ولتاژ خروجی آن کمتر خواهد بود.
توپولوژی این دو مدل رکتیفایر(یکسو کننده) یا شارژر تریستوری دارای دو تفاوت اساسی است:
الف) تعداد تریستورها که در 6 پالس همانطور که از اسم آن مشخص است 6 عدد و در 12 پالس، 12 عدد می باشد
ب) نوع ترانسفورمر که در 6 پالس ترانس دارای یک خروجی 3 فاز است و در 12 پالس ترانس دارای خروجی 6 فاز است.
در حالتی که رکتیفایر(یکسو کننده) یا شارژر تریستوری، دارای 12 پالس و یا بیشتر است، به صورت مجموعه های 6 پالس دوگانه و یا چندگانه ای ساخته می شوند که میتوان خروجی این مجموعه ها را به صورت موازی و یا سری به صورت شکلهای زیر با یکدیگر قرار داد.