fa
مس، فولاد و معادن

مس، فولاد و معادن

در معادن و صنایع وابسته به آن، ایمنی پرسنل در کنار استخراج و بهره برداری بهینه از آنها یکی از مسائل مهم در این صنایع است. بنابراین به منظور بهره برداری و استخراج بهینه و جلوگیری از رخداد خطا و انجام فرآیندها در مدت زمان مطلوب، نیازمند استفاده از یو پی اس و منابع تغذیه بدون وقفه هستند. محصولات متنوع یو پی اس و منبع تغذیه شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک، مناسب برای بارهای حیاتی و مهم است. در چنین صنایعی دما محیطی و گرد و خاک در آنها نقش پر رنگی را در آسیب پذیری تجهیزات ایفا میکند. یکی دیگر از مواردی که در این صنایع استفاده میشود رکتیفایرهای های ذوب و تغلیظ صنایع فلزی و معدنی است که در شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک تولید میشود.