fa
بیمارستان و مراکز درمانی

بیمارستان و مراکز درمانی

مراکز درمانی و بیمارستانها دارای تجهیزات و زیر ساختهایی هستند که نیازمند منبع تغذیه ثابت و پایدار است تا عمل های جراحی و فرایندهای دیگری که وابستگی مستقیم با جان انسان دارد را به موفقیت پشت سر بگذارند. قطع برق، حتی برای لحظاتی کوتاه، میتواند عواقب جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشد و بایستی به هر طریق ممکن از رخداد آن جلوگیری نمود. یکی از روشهای تامین تغذیه برق پایدار و قابل اعتماد، نصب سیستم تغذیه توان مرکزی (یو پی اس) است. شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک با تولید یو پی اس، استبلایزر و ترانسهای ایزوله مناسب مراکز درمانی، آماده ارائه خدمات نوین خود به مراکز درمانی و بیمارستان ها می باشد.